LEGAL:

Els continguts de la pàgina “http://www.blanxart.com” són propietat exclusiva de BB Xocolata Grup, SA, amb CIF A08146318 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​la qual ostenta els drets d’autor corresponents, així com els de la seva explotació.

BB Chocolate Grup, SA, és titular dels drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, sobre les fotografies, imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s’inclouen. S’adverteix a l’usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent en la matèria.

La informació continguda en aquesta pàgina web haurà de ser considerada per l’usuari com a general, informativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes. BB Chocolate Grup, SA, rebutja qualsevol responsabilitat per l’ús que pugui fer l’usuari dels continguts existents en la pàgina web. Així mateix es reserva el dret a actualitzar-los, quan ho consideri convenient, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

BB Chocolate Grup, SA, no es fa responsable dels continguts d’altres pàgines ni de les expectatives de l’usuari sobre el resultat obtingut en aquesta pàgina ni dels continguts d’aquelles a les que pugui accedir des d’enllaços o hipervincles existents en aquesta pàgina web. Per tot això, la informació facilitada, no comporta cap garantia, explícita ni implícita, sobre el resultat ni objectiu perseguit durant la navegació de l’usuari, ni desitjat per l’usuari.

PRIVACITAT:

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la complimentació de qualsevol formulari existent a la pàgina “www.blanxart.com”; o la remissió d’un correu electrònic, així com prémer el clic d’acceptar; o enviar; respectivament, implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a BB Chocolate Grup, SA al tractament informàtic de les dades personals que ens faciliti.

Les dades de l’usuari s’emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat de BB Xocolata Grup, SA i seran utilitzades per a la gestió de les seves observacions i / o sol·licituds, per donar-los resposta, si és el cas, així com per mantenir-lo informat dels serveis i novetats jurídiques que s’estimi que puguin ser del seu interès i que es posin a disposició dels nostres clients, usuaris de la pàgina i / o del públic en general, per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent.

BB Chocolate Grup, SA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats, així com manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

BB Chocolate Grup, SA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon a l’usuari l’actualització de les seves pròpies dades, no sent responsable BB Chocolate Grup, SA de la seva exactitud si l’usuari no comunica, prèviament qualsevol canvi de les mateixes (per exemple canvi de direcció de correu electrònic). L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment donat en virtut de la present autorització dirigint l’oportuna sol·licitud a la direcció d’aquesta empresa.